Informacja


Rodziców uczniów przystępujących do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych prosimy
o zapoznanie się z odpowiednim Regulaminem Konkursu Przedmiotowego.
więcej

OGŁOSZENIE


KONSULTACJE Z RODZICAMI
ODBĘDĄ SIĘ W ŚRODĘ 22 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
O GODZINIE 17.00
WEDŁUG PODANEGO HARMONOGRAMU.

GIM
LO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE